Mitä luottokelpoisuus tarkoittaa?

Miten luottokelpoisuus arvioidaan?

Luottokelpoisuus on arvio siitä, miten hyvin lainan hakijan oletetaan selviytyvän lainansa takaisinmaksusta. Hakijasta tehdään arviointi, jolla arvioidaan hänen luottokelpoisuutensa sekä annetaan luottoluokitus, jonka mukaan määräytyy se, voidaanko hänelle myöntää hänen hakemansa luotto vai ei. Mikäli luotto voidaan myöntää hakijalle, on luottokelpoisuus isossa roolissa siinä, paljonko hakijalle voidaan myöntää lainaa ja paljonko lainan korko tulee olemaan. Luonnollisesti mitä paremmaksi yhtiö arvioi luottokelpoisuuden, sitä paremmat lainaehdot hakija käytännössä sitten saa. Luonnollisesti tärkein asia lainaa hakiessa on hakijan luottotiedot. Mikäli hakijan tiedoissa on maksuhäiriömerkintä, tarkoittaa se automaattisesti sitä, että hakija ei voi saada uutta lainaa. Lainanmyöntäjä voi halutessaan tarkistaa hakijan luottotiedot. Hakijan tulot ovat myös tärkeä osa luottopäätöstä. Luonnollisesti se, minkälaista lainaa hakija hakee määrittelee pitkälti sen, mikä on hakijan tulovaatimus.

Mitkä muut asiat on otettava huomioon luokitusta tehdessä?

Lainan myöntävä yhtiö ottaa yleensä selvän siitä, onko hakijalla jo olemassa olevia lainoja muissa yhtiöissä, sillä tämä luonnollisesti heikentää hakijan maksukykyä merkittävästi, jolloin yhtiöt eivät luonnollisesti halua myöntää samoilla ehdoilla lainaa yhtä helposti. Vakituinen työsuhde on todella tärkeä kriteeri lainaa hakiessa. Siinä missä tulojen suuruus on tärkeä kriteeri, näin on myös se, onko hakija vakitöissä vai määräaikaisessa työsuhteessa. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, että hakija, joka ei ole lainkaan työsuhteessa ei saa lainaa lainkaan. Lainan myöntävä yhtiö voi myös haluta nähdä hakijan tilitapahtumat, jolloin se voi paremmin arvioida, onko lainan hakija vakavarainen vai tuleeko lainaa myönnettäessä arvioida hakijan maksukyky esimerkiksi uudelleen. Tämä tulee yleensä kyseeseen silloin, kun hakija hakee lainaa omasta pankistaan. Pankki luonnollisesti käyttää kaiken käytettävissä olevan tiedon tehdessään arviointia siitä, onko hakija maksukykyinen ja minkälainen laina hakijalle voidaan myöntää.

Mistä lainan myöntävä yhtiö saa hakijan tiedot?

Luonnollisesti tämä vaihtelee paljon yhtiöstä riippuen, mutta yleisin on hakijan oma pankki silloin, kun hakija hakee pankista esimerkiksi asuntolainaa. Yhtiöt käyttävät erillisiä luottorekistereitä, joista yhtiöt näkevät, onko hakijalla maksuhäiriömerkintä, joka luonnollisesti vaikuttaa huomattavasti itse käytännön lainapäätökseen. Hakijaa voidaan myös itse pyytää toimittamaan erilaisia todistuksia, kuten palkkakuitteja tai vastaavia yhtiöön, jotta yhtiö voi muodostaa paremman kuvan siitä, voidaanko hakijalle myöntää itse lainaa. Jotkut yhtiöt käyttävät myös erillisiä sovelluksia, joka tarkastaa hakijan tilitapahtumat. Sovellus muodostaa hakijasta automaattisesti luottoluokituksen. On kuitenkin lain vastaista, että lainapäätös perustuisi esimerkiksi yleisiin faktoihin siitä, että esimerkiksi tietyn etnisen taustan omaava ihminen saisi eri perusteilla lainaa kuin vaikkapa toista etnistä taustaa oleva ihminen. Lainan myöntäminen tai myöntämättä jättäminen tulee olla aina henkilökohtainen päätös, johon muut tekijät eivät saa vaikuttaa lainkaan.

Tarkistaminen on kaikkien etu

Luottokelpoisuuden tarkistaminen on luonnollisesti sekä luoton hakijan että yhtiön etu, sillä tällöin vältetään luotot, jotka myönnetään väärin perustein ja suojataan kuluttajaa velkaantumasta. Luonnollisesti tällöin myös itse rahoittaja välttää tappiot, ja yhtiöt ovat silloin tuottavampia. Systeemi onkin varsin toimiva, sillä siinä kaikki voittavat pitkässä juoksussa, ja yhteiskunta voi paremmin, sillä tällöin vältetään ylivelkaantuminen, joka on kuitenkin suurehko riski yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä. Luottokelpoisuus on paperilla melko monimutkainen konsepti, mutta käytännössä kuitenkin pohjimmiltaan kyse on todella yksinkertaisesta asiasta, joka perustuu käytännön faktoihin. Asia on kuitenkin varsin monisyinen, ja yhtiöt ottavat todella monta asiaa huomioon tehdessään luottopäätöstä asiakkaasta. Päätökset ovat kuitenkin objektiivisia ja faktoihin perustuvia, mikä tekee niistä oikeudenmukaisia ja aina faktoilla perusteltavissa olevia.